Water in de tonnen.

Beste tuinders
Door een aantal leden is gewezen op de aanwezigheid van een olieachtige laag in de tonnen. Dit is uitgezocht . De uitkomst is dat de vermeende olielaag op het water in de watertonnen geen olie is maar een z.g.n. Kaamlaag.
Door het oplopen van de watertemperatuur in de ton ontstaat er een explosie van bacteriën groei.
Warm water bevat minder zuurstof, daardoor verplaatsen zich de bacteriën naar de oppervlakte en ontstaat de Kaamlaag.
Deze bacteriën zijn bij niet inwendig gebruik onschadelijk voor de mens.
Natuurlijk grondwater moet men dus niet vergelijken met leidingwater (is ontdaan van bacteriën en micro organismen).
Hiermee is dit verschijnsel verklaard.
Een tip voor de leden:
Graag bij gebruik van de kranen bij de tappunten deze geheel te openen om extreme slijtage aan de pomp te voorkomen.

Met vriendelijke groet

Mede namens de werkgroep waterbeheer
het bestuur