Privacy verklaring

Privacy – website

De vereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voorlopige Contactgegevens: webmaster-apestaartje-vtv-st-franciscus.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
De website verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij maximaal verwerken:
•Voor- en achternaam
•E-mailadres
•Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webmaster-apestaartje-vtv-st-franciscus.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

De website verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

De website bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.